Eksport

Əgər Siz hər hansı bir məhsul buraxan istehsalatın rəhbərisinizsə və hesab edirsinizsə ki, həmin məhsul Çexiya bazarında uğur qazana bilər, onda biz Sizə öz məhsulunuzu çex bazarında sınaqdan keçirməyə kömək edə bilərik.

LS İNTERİNVEST şirkəti Sizin üçün:

- əvvəlcədən marketinq tədqiqatı aparmağa;
- Sizin məhsulun irəli çıxması üçün strategiya hazırlamağa;
- işgüzar tərəfdaşlar tapmaqda kömək etməyə;
- biznesinizi Çexiyada qeydiyyatdan keçirməyə və Sizin məhsulun çex bazarına uğurla daxil olmasına gətirib çıxaracaq bir çox digər məsələlərin həllində yardımçı olmağa hazırdır.Ən effektiv təhsil proqramı!
Praqada ən böyük hazırlıq mərkəzində
Daxil olmanın zəmanəti!