Daxil olma qaydaları

Daxil olma ardıcıllığı və müddəti

  • ərizənin verilməsi (bir çox ali məktəblərdə fevralın sonuna qədər)
  • İmtahana dəvətin alınması (aprel – may)
  • Imtahanların verilməsi (may – iyun)
  • Qəbul haqqında təstiqin alınması (iyun – iyul)
  • Qeydiyyat (iyul – sentyabr)
  • Tədrisin başlamnası (sentyabr - oktyabr)

İmtahanlar

Ali məktəbdən və ixtisasdan asılı olaraq imtahanlar aşağıdakı formalarda keçirilə bilər:

·        Test (bir çox hallarda)

·        Şifahi imtahan (müsahibə)

·        Esse və ya inşa

·        Ev tapşırıqların və ya oxunan ədəbiyyat siyahısının verilməsi

 Ən effektiv təhsil proqramı!
Praqada ən böyük hazırlıq mərkəzində
Daxil olmanın zəmanəti!