Biznes

Sözsüz ki, kiçik, orta və hətta iri miqyaslı biznesin qurulması baxımından Çexiya Avropanın ən cazibəli ölkələrindən biridir.  Bunun səbəbləri isə, ilk növbədə, ölkədəki sabit siyasi sistem, əhalinin müxtəlif mallar və xidmətlərə olan yüksək tələbatı (hətta qlobal maliyyə böhranına baxmayaraq), xarici turistlərin böyük sayı, dövlətin sahibkarlıq üçün yaratdığı münbit şərait və gəlişmiş bank-maliyyə sistemidir. Əlbəttə, fəaliyyət növünün seçimi yalnız Sizin ideyalarınızla məhdudlaşır, lakin biz Sizin diqqətinizi saytımızda təsvir etdiyimiz fəaliyyət sahələrinə daha çox yönəltmək istərdik:Ən effektiv təhsil proqramı!
Praqada ən böyük hazırlıq mərkəzində
Daxil olmanın zəmanəti!