Tərcümə xidmətləri

Nailə Allahverdiyeva – Çexiya Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən sertifikatlaşdırılmış tərcüməçi (qeydiyyat nömrəsi: 14324091), Azərbaycan dilindən çex dilinə və çex dilindən Azərbaycan dilinə notarial təstiqli tərcümələr həyata keçirir.

Sənədin növü

Standart

Ekspress

1 Məhkumluq haqqında arayış 80.00 150.00
2 Doğum haqqında şəhadətnamə 80.00 150.00
3 Ölüm haqqında şəhadətnamə 80.00 150.00
4 Nigah haqqında şəhadətnamə 80.00 150.00
5 Nigahın pozulması haqqında şəhadətnamə 80.00 150.00
6 Valideynlər adından icazə ərizəsi 80.00 150.00
7 Maddi təminat haqqında bank sənədi 80.00 150.00
8 Orta təhsil haqqında attestat (Attestatın əlavəsi) 160.00 300.00
9 Diplom (Diplomun əlavəsi) 160.00 300.00
10 Digər sənədlər (1 səh. А4, şrift >= 12) 80.00 - dan başlayaraq 160.00 - dan başlayaraq
11 Mürəkkəb sənədlərin tərcüməsi (1 səh. А4, şrift >= 12) 160.00 - dan başlayaraq 300.00 - dan başlayaraq


Standart - üç iş günü ərzində
Ekspress - bir iş günü ərzində
Qiymət AZN-lə göstərilibƏn effektiv təhsil proqramı!
Praqada ən böyük hazırlıq mərkəzində
Daxil olmanın zəmanəti!