Dil kurslarına yeni qəbul

 

"LS Inter Invest" şirkəti çex dili kurslarına dinləyicilərin qəbulunu elan edir. Dərslər rus və Azərbaycan dillərində şirkətin ofisində peşəkar müəllimlər tərəfindən aparılır.

Qiymətlər və dərslərin cədvəli ilə Siz link üzrə keçib tanış ola bilərsiniz.

D ərsl ər f ərdi v ə qruplarda ke çirilir . Dinləyicilər bütün lazım olan tədris materiallarla təmin olunurlar.

 Ən effektiv təhsil proqramı!
Praqada ən böyük hazırlıq mərkəzində
Daxil olmanın zəmanəti!